Informationer

Invitation

Foreløbigt Program

Fredag d. 26. april 2019

fra kl 18:00       ankomst til overnatningsstederne

Lørdag d. 27. april 2019

06:30 – 08:30     morgenmad

07:30 – 18:00     kampene afvikles, aftensmad efter kampene

ca. 17:00              aftenarrangement starter

Søndag d. 28. april 2019

06:30-08:30     morgenmad

07:30-12:00     kampene afvikles

12:00-16:00     slutspil og finaler

ca. 16:30           afslutning med præmieuddeling


Rækker:

U 10 drenge og piger årg. 08/09
U 12 drenge og piger årg. 06/07
U 14 drenge og piger årg. 04/05
U 16 drenge og piger årg. 02/03

Spilletid:

2 x 9 min. for U10 og U12
2 x 12 min. for U14 og U16

Turneringsafvikling:

Der dannes puljer bestående af mindst 4 hold. Det tilstræbes, at hvert hold får mindst fire kampe.
Slutspil i alle rækker. Der spilles i henhold til JHF´s turneringsreglement.
 Harpiks: Det er forbudt under hele stævnet at benytte harpiks.

Dommere:

For de dommere, der er villige til at dømme ca. 10 kampe vil deltagelsen være gratis.
Henvend jer til Kim Bergemann.

Dispensation:

Max. 4 dispensationsspillere pr. hold, hvoraf max 2 må benyttes pr. kamp. Aldersbevis skal
medbringes. Dispensationstilladelsen (kopi) fra forbundet SKAL medbringes og vises på forlangende.

Præmier:

Nr. 1 A-finale: Pokal, medaljer, pengegave på 3.000,- DKK.
Nr. 2 A-finale: Pokal, medaljer, pengegave på 1.500,- DKK.
Vinder B-finale: Pokal, medaljer
Vandrepokal til stævnets bedste klub.

Konto:

Broager Sparekasse Kontonummer: 1077503
DHK Flensborg Reg. Nmr.: 9797
Alle gebyr bedes overføres på dette konto.

Holdgebyr: DKK 700,- pr. hold
Depostitum: DKK 400,-pr. hold
Rabat: Hvert 5. hold fra samme klub betaler ikke holdgebyr.
Holdgebyr og depositum betales sammen med holdtilmeldelsen senest d. 25. februar 2019.

Deltagergebyr: DKK 600,- pr. deltager, som bl.a. dækker bespisning, aftenarrangement om
lørdagen, bustransporter, rengøring af haller og skoler samt sidst – men ikke
mindst – til præmier og lign.

T-shirt til HVER deltager (størrelser sendes senest med holdkortene, ellers modtages størrelser i
alderens gennemsnitsstørrelse, kan ikke byttes!) Holdkort (bliver tilsendt når holdtilmeldingen er
modtaget) skal sammen med det samlede deltagergebyr være os hænde senest d. 15. marts 2019.

Indkvartering: Sker på skoler og fritidshjem i Flensborg.
HUSK SOVEPOSE OG LUFTMADRAS el. liggeunderlag !
Depositum for Dkr. 400,- pr. hold, overføres til ovenstående konto

Overnatning: Depositum skal sendes sammen med holdtilmeldelsen
Depositum returneres efter stævnet, når alle faciliteter er godkendt af nattevagter
og halansvarlig.

Bespisning: Morgenmad på overnatningsstederne og aftensmad lørdag aften. Husk
madpakke til fredag aften. Der vil være mulighed for at smøre madpakker efter
morgenmaden både lørdag og søndag.