Koncept

„Vi-følelsen“

DHK kendetegnes gennem et familiært foreningsliv. I takt med udvidelsen af vores styrker, må vi holde endnu mere fast i de gamle traditioner (DHK-Pokal, sæsonens afslutningsfest, julefest). Vi må hjælpe hinanden, de „store“ må tage sig af de „små“. Det er her hver enkelt træner må være vågen og hjælpe til, at alle bliver respekteret og bliver hjulpet netop der, hvor der er behov for det. Hver spiller finder i almindelighed sin plads i sin egen aldersgruppe. Han kan dog naturligvis udlånes til andere hold, men dette må forblive en untagelse, der fordrer trænerens godkendelse.  Ungdomskoordinatoren planlægger og gennemfører fælles træningslejre og foranstaltninger.

Forældrene er ligeledes opfordret til at skabe en „Vi-følelse“ (kørsel til udekampe, en hjælpende hånd til fester, dommerbordet m.m.). Ungdomskoordinatoren organiserer dommerbordets uddannelse og holder øje med de der er mere eller mindre aktive.

DHK forventer at forældrene møder trænere, dommere og modstanstanderen med respekt og forestår som et godt eksempel for børnene.

Omgåelse af modstander og andre udestående

· Vi viser vores „Vi-følelse“ til udestående
· Vi møder modstanderen med fairness
· Vi møder dommeren med fairness

 

Kvalitativt og kvantitativt 

Udover „vi-følelsen“ vil vi forbedre spillernes, trænernes, dommernes, bestyrelsens og alle andres kvalitet, der i en eller anden form er indvolveret. Ungdomskoordinatoren udarbejder en statusrapport samt enudviklingsplan for af de enkelte hold. Her noteres også enkelte iøjefaldene spille (+/-), der specielt må fremmes (bilag 3, målsætninger). I forhold til holdets målsætninger udarbejdes af ungdomskoordinatoren en træningsplan. Således får hvert enkelt hold en træningsplan, der er tilpasset de ressourcer holdene har. Ungdomslederen og koordinatoren kontrolerer om træneren overholder træningsplanen. Hertil afholder ungdomskoordinatoren respektive kurser med trænerne.

Bestyrelsen må hurtig reagere på den stigende kvantitet og de forandringerne der automatisk vil ske. Kvantiteten forstærkes gennem diverse foranstaltninger på de danske skole i Sydslesvig. Disse har alledere medført en positiv oplevelse hos børnene og resulterer i flere medlemskaber i klubben.

Kursus: Trænere og dommere

Interne trænerkursus gennemføres af klubben/ungdomskoordinatoren.

Eksternt trænerkursus gennemføres som regel gennem SDU/DGI.

Alle trænere er forpligtet at deltage!

Nye dommere bliver i første omgang oplært gennem klubben, idet de får praktiske erfaringer og tips fra andre dommere f.eks. gennem træningskampe. Kun at bestå dommerprøven er ikke tilstrækkelig.

Teamspirit-Fællesskab

Herunder forstås:
· vi hjælper hinanden
· vi har respekt for hinanden
· der er plads til alle! -også til modstanderen
· vi taler pænt til og om hinanden
· vi holder fast ved gamle og skaber nye traditioner

Generelle aspekter

DHKs spillere vil fra sæsonen 2011/2012 spille i ensartede trøjer. Herved understreges vores fællesskab udadtil. Bestyrelsen modtager forslag og træffer beslutningen. Trøjerne anskaffes gennem bestyrelsen. I hvor høj grad den financielle belastning rammer de enkelte hold afgøres gennem bestyrelsen hvert år ny. DHK betaler logoet, spillenummeret og klubbens navn, der kommer kun på trøjen. Skulle holdene have behov for t-shirts til opvarmning eller lignende, så forholder det sig på samme måde som i tilfælde af trøjerne.

I tilfælde af, at et hold ønsker tilskud fra klubben til andre særlige ønsker, må de hendvende sig til bestyrelsen med en skriftlig ansøgning. Tilskud til træningslejre og lignendekræver ligeledes en skriftlig ansøgning.

Den oven nævnte ansøgning skal indsendes efter følgende mønster:
· skriftlig og på forhånd over ungdoms-og seniorleder
· hvor meget bestilles der (antal)? Beskrivelse af hvad der ønskes tilskud til.
· Hvormeget tilskud ønskes der?
· Information hvilket hold, der ønsker et tilskud og hvormange personer det drejer sig om

Regninger der til sendes DHK uden at bestyrelsen på forhånd har modtaget en skriftlig ansøgning, ledes denne videre til det respektive hold. Det er ene og alene bestyrelsen, der råder over foreningens penge. I sådan et tilfælde må denne regning selv betales af holdet.

 

Modtagelse af nye spillere i klubben 

Det pålægger træneren at tage godt imod nye spillere i klubben. Spilleren skal præsenteres for regler og adfærd i hallerne og omklædningsrum, her tænkes på alm. oprydning efter en selv, og undlad at sprede sit tøj i hele omklædningsrummet. Spillerne skal informeres om at de ikke skal efterlade værdier ubevogtet i  omklædningsrummet.

Bestyrelsen har skrevet et velkomstbrev som gives med spilleren med hjem til forældrene,det findes på hjemmesiden , herfra kan dokumentet udprintes.Ligeledes er der lavet ” 5 gyldne regler ” som fortæller hvordan håndbold opfattes af DHK og kan ligeledes udprintes fra hjemmesiden.

Målsætninger

· gennemførelsen

Alle trænere, dommere og bestyrelsesmedlemmer er opfordret til at spørge sig selv, hvordan man kan gøre DHK endnu bedre og mere atraktivt. Dette betyder, at vi også bliver nødt til at komme med nogle benchmarks

· Er jeg klar til at tilslutte mig projektet om ”Den røde tråd”?
· Er jeg klar til at understøtte de videruddannelser, forandringer og træningsplaner?
· Er jeg klar til at yde en ekstra indsats for en mere intensiv uddannelse og support?
· Er jeg klar til at kunne omgås konstruktiv kritik?
· Er jeg klar til at åben at pege på misforhold?
· Er jeg klar til at yde en ekstra indsats for ”Vi-følelsen”?

Bestyrelsen forventer at alle trænere og andre ansvarlige deltager i foranstaltnigner og aktiviteter som f.eks. generalforsamling, DHK-Pokal, sommer- og julefest. Desuden forventer vi, at de motiverer spillerne ligeledes at deltage i disse arrangementer. Vi forventer desuden at disse trænere omsætter forsvarer og gennemfører ”Den røde tråd” positivt. Deltagelsen i foreningslivet skulle ikke kun begrænses til trænings eller tuneringskampe.